De drinkwaterbedrijven in de stroomgebieden van de grote Europese rivieren zijn ervan overtuigd dat een drinkwatervoorziening die klaar is voor de toekomst, die het klimaat ontziet en die veilig en voor iedereen betaalbaar is, alleen haalbaar is door de bruikbaarheid van drinkwaterbronnen voor meerdere generaties zeker te stellen. Het is hun gemeenschappelijk streven en doelstelling om drinkwaterbronnen duurzaam en preventief te beschermen. De daaruit voortvloeiende strategieën en eisen aan de bescherming van oppervlaktewater worden in dit memorandum geconcretiseerd.

Bij de hieronder genoemde organisaties hebben zich circa 170 drinkwaterbedrijven aangesloten. Zij vertegenwoordigen, voor de bescherming van het oppervlaktewater en drinkwater, de belangen van 188 miljoen mensen die leven in het stroomgebied van de Rijn en de Ruhr, de Donau, de Elbe, de Maas en de Schelde, in achttien landen: Duitsland, Oostenrijk, België, Bosnië-Herzegovina, Frankrijk, Kroatië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Montenegro, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Zwitserland, Tsjechië, Bulgarije en Hongarije.

European River Memorandum 2020 - Dutch