De leden van RIWA-Maas onderzoeken samen met de overheden het water op een tiental meetpunten langs de rivier.

Op de innamepunten wordt de waterkwaliteit continu bewaakt, zowel met chemisch analyses als met biomonitoring. Daarnaast worden elke vier weken op alle meetpunten watermonsters genomen die op een breed pakket aan stoffen worden onderzocht. Hoe breed dit pakket is wordt om de drie jaar vastgesteld: nieuwe relevante stoffen worden toegevoegd, oude stoffen die niet meer worden aangetroffen worden afgevoerd. Ieder jaar wordt op basis van wetenschappelijke ontwikkelingen gekeken of er een tot dan toe niet gezochte stof moet worden meegenomen. Daarnaast worden ook watermonsters met verschillende high tech-methoden gescreend op de aanwezigheid van een heel breed scala aan stoffen. Hierbij ligt de nadruk op het aantonen van een stof en is soms slechts een indicatie te geven van de concentratie. Dit gebeurt om de vinger aan de pols te houden, zodat stoffen die ineens opdoemen tijdig worden opgemerkt. Ook wordt af en toe ingezoomd op een specifieke stof die in het gehele stroomgebied van de Maas wordt gevolgd. Dergelijke meetcampagnes zijn in het verleden uitgevoerd voor stoffen als diuron, glyfosaat en bromide. Meestal worden deze campagnes gezamenlijk met waterbeheerders in het stroomgebied uitgevoerd.