RIWA-Maas

Vereniging van Rivierwaterbedrijven - Sectie Maas

De leden van RIWA-Maas zijn drinkwaterbedrijven in Nederland en België die samen ongeveer 7 miljoen consumenten bedienen. Daartoe onttrekken zij op jaarbasis om en nabij 450 miljard liter water uit de rivier de Maas. Het uit Maaswater bereidde drinkwater wordt geleverd aan consumenten in onder andere de stedelijke gebieden rond Brussel, Antwerpen, Rotterdam en Den Haag en delen van de Nederlandse provincies Limburg en Zeeland en de Belgische provincie West-Vlaanderen.

De leden van RIWA-Maas zijn:

Schoon water in de rivier de Maas voor een duurzame levering van drinkwater

Onze missie

Missie

RIWA streeft naar een dusdanige kwaliteit van het oppervlaktewater dat een natuurlijke zuivering volstaat om daaruit onberispelijk drinkwater te bereiden. In lijn met Artikel 7 van de Kaderrichtlijn Water betekent dit dat de water­kwaliteit verder dient te ver­be­te­ren, zodat op termijn het niveau van de zuiveringsinspanning kan worden verminderd. De hoge kwaliteit waaraan het drink­water … Verder lezen "RIWA-Maas"

Onze activiteiten

Activiteiten

Signaleren De leden van RIWA-Maas onderzoeken permanent en uitgebreid de kwaliteit van het Maaswater op de punten waar zij water innemen. Op grond van dit onderzoek signaleert RIWA-Maas voor welke stoffen wettelijke normen of streefwaarden van het European River Memorandum (ERM-streefwaarden) worden overschreden en welke nieuwe stoffen er worden gevonden in het Maaswater. We vinden … Verder lezen "RIWA-Maas"