22 maart 2020

Wereldwaterdag start met publicatie Nieuw Europees Rivierenmemorandum

Streefwaarden voor de kwaliteit van oppervlaktewater zijn het antwoord om drinkwater te beschermen tegen verontreinigingen en gevolgen van klimaatverandering

Nieuwegein/Rotterdam/Karlsruhe, 22-03-2020: Drinkwaterverenigingen uit de stroomgebieden van de Donau, Elbe, Maas, Schelde, Ruhr en Rijn, hebben samen het European River Memorandum 2020 (ERM) opgesteld. De 170 aangesloten drinkwaterbedrijven leveren drinkwater dat bereid is van oppervlaktewater aan 188 miljoen klanten in 18 Europese landen.

In de notitie zijn streefwaarden geformuleerd voor oppervlaktewater, die onmisbaar zijn als minimale kwaliteitsnormen voor een duurzame productie van drinkwater.

“De verontreiniging van bronnen voor drinkwaterproductie met chemicaliën is de grootste bedreiging om in de toekomst schoon en natuurlijk drinkwater te kunnen blijven bereiden”. Dit stelt Matthias Maier, trekker van de coalitie en voorzitter van de Internationale Vereniging van Waterleidingbedrijven in het Rijnstroomgebied IAWR, om de situatie van drinkwaterbedrijven in Europa te schetsen.

Er wordt een groot aantal stoffen door menselijke activiteiten in de waterkringloop gebracht. De controle op de lozingen van deze stoffen is vanuit het oogpunt van de drinkwatervoorziening onvoldoende. Dit betreft ook stoffen die lastig met bestaande zuiveringstechnologieën verwijderd kunnen worden. Door klimaatverandering verandert de waterkringloop en daarmee de beschikbaarheid van water. Om de drinkwatervoorziening voor de toekomst veilig te stellen moeten de bronnen voor drinkwater intensiever worden beschermd.

De coalitie van Europese drinkwaterbedrijven stelt: “Het is zaak om nu te handelen, om te voorkomen dat in de toekomst alleen nog drinkwater met behulp van kosten- en energie-intensieve en klimaatschadelijke end-of-pipe-technologieën bereid kan worden. Dat is geen toekomst bestendige oplossing waar volgende generaties mee gebaat zijn.”

In het Europese Rivierenmemorandum 2020 beschrijven de coalitiepartners strategieën die nodig zijn om de streefwaarden voor schoon en veilig oppervlaktewater te halen. Voor een effectieve bescherming van het water moeten politici en bestuurders consistente maatregelen nemen: transparantie in de lozing van stoffen, strenge toelatingscriteria voor chemicaliën, en het verantwoordelijk stellen van degenen die vervuiling van rivieren veroorzaken.

Een groot succes in de zin van de ERM-coalitie werd op 13 februari 2020 geboekt op de Rijnministersconferentie in Amsterdam. De verantwoordelijke ministers van de landen in het Rijnstroomgebied hebben gemeenschappelijk afgesproken om de microverontreinigingen met ten minste 30 procent tegen 2040 te verminderen.

De coalitiepartners stellen eensgezind: “De in het Rijn 2040-programma vastgelegde reductiedoelstellingen zijn een startsignaal in de geest van het ERM en moeten een voorbeeld worden voor alle Europese stroomgebieden. Alleen zo kunnen we de drinkwatervoorziening voor de volgende generaties veiligstellen“.