01 april 2021

Nieuwe Atlas als gids voor een schone Maas

Donderdag 1 april is de vernieuwde Atlas voor een Schone Maas beschikbaar gekomen. Dit is een mooi resultaat van de “Schone Maaswaterketen”, de samenwerking tussen drinkwaterbedrijven, waterschappen en het Rijk om gemeenschappelijk de kwaliteit van de Maas te verbeteren. De Atlas geeft inzicht in het stroomgebied van de Maas en laat zien hoe de omgeving invloed heeft op de kwaliteit van de Maas.

De Maas is de bron voor drinkwater voor 7 miljoen mensen in Nederland en België, dat geldt ook voor delen van Limburg. Het is daarom zaak dat de kwaliteit van de Maas goed beschermd wordt. De Atlas helpt daarbij. Maarten van der Ploeg, directeur van RIWA-Maas licht toe: “Door het samenbrengen van verschillende informatiestromen geeft de Atlas inzicht in de activiteiten en locaties die de waterkwaliteit in het stroomgebied negatief kunnen beïnvloeden. Waar zitten bijvoorbeeld de grote lozers en hoe verloopt de waterkwaliteit langs de Maas?

Op basis daarvan kunnen waterbeheerders en waterbedrijven een goede risico-inschatting maken. Hierdoor kan, wanneer nodig, het uitgebreide systeem om de Maaswaterkwaliteit te monitoren worden aangepast. Ook kan de atlas hulp bieden bij het opsporen van verontreinigingen. Maar bovenal is de Atlas een instrument dat nieuwe inzichten geeft en de dialoog en samenwerking om de waterkwaliteit van de Maas te beschermen stimuleert. De Schone Maaswaterketen zal de atlas de komende jaren dan ook door ontwikkelen en zo veel mogelijk uitbreiden met informatie vanuit onze Maas-buurlanden. De atlas is te vinden op www.schonemaaswaterketen.nl/atlas