15 juni 2021

Na 70 jaar RIWA blijft beschermen van Rijn en Maas essentieel

Op 15 juni 2021 bestaat de Vereniging van Rivierwaterbedrijven RIWA 70 jaar. Op die datum in 1951 kwamen de directeuren van “de vier grote rivierwaterbedrijven in Nederland” voor het eerst bij elkaar. Met als doel “om gezamenlijk het probleem van de verontreiniging van de Rijn te bestuderen en om tezamen als één de Regering van advies te dienen bij haar verdere stappen om dit euvel zoveel mogelijk tegen te gaan.” Na zeventig jaar bescherming van de Rijn, en later ook de Maas en de Schelde, als bronnen voor de productie van drinkwater zijn er al veel stappen gezet, maar is de boodschap nog onveranderd: verontreinigingen die de bronnen voor de productie van drinkwater bedreigen, moeten bij de bron en vooral ook internationaal worden aangepakt.

 

Persbericht 70 jaar RIWA