27 juni 2018

RIWA zienswijze UBA voorstel PMT stoffen in REACH

RIWA heeft haar zienswijze gepubliceerd op het voorstel van het Duitse Umwelt Bundesambt (UBA) met de titel ‘Protecting the sources of our drinking water - A revised proposal for implementing criteria and an assessment procedure to identify Persistent, Mobile and Toxic (PMT) and very Persistent, very Mobile (vPvM) substances registered under REACH’. RIWA verwelkomt het voorstel van UBA, omdat toepassing van de PMT/vPvM-criteria binnen REACH zal bijdragen aan betere bescherming van oppervlaktewater als bron voor drinkwater. Dit wordt onder andere duidelijk uit de voorlopige beoordelingen, waaruit enkele opkomende stoffen naar boven komen die al worden aangetroffen in ingenomen oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater.