Wereldwaterdag start met publicatie Nieuw Europees Rivierenmemorandum

Nieuwegein/Rotterdam/Karlsruhe, 22-03-2020: Drinkwaterverenigingen uit de stroomgebieden van de Donau, Elbe, Maas, Schelde, Ruhr en Rijn, hebben samen het European River Memorandum 2020 (ERM) opgesteld. De 170 aangesloten drinkwaterbedrijven leveren drinkwater dat bereid is van oppervlaktewater aan 188 miljoen klanten in 18 Europese landen.

In de notitie zijn streefwaarden geformuleerd voor oppervlaktewater, die onmisbaar zijn als minimale kwaliteitsnormen voor een duurzame productie van drinkwater.

“De verontreiniging van bronnen voor drinkwaterproductie met chemicaliën is de grootste bedreiging om in de toekomst schoon en natuurlijk drinkwater te kunnen blijven bereiden”. Dit stelt Matthias Maier, trekker van de coalitie en voorzitter van de Internationale Vereniging van Waterleidingbedrijven in het Rijnstroomgebied IAWR, om de situatie van drinkwaterbedrijven in Europa te schetsen.

Er wordt een groot aantal stoffen door menselijke activiteiten in de waterkringloop gebracht. De controle op de lozingen van deze stoffen is vanuit het oogpunt van de drinkwatervoorziening onvoldoende. Dit betreft ook stoffen die lastig met bestaande zuiveringstechnologieën verwijderd kunnen worden. Door klimaatverandering verandert de waterkringloop en daarmee de beschikbaarheid van water. Om de drinkwatervoorziening voor de toekomst veilig te stellen moeten de bronnen voor drinkwater intensiever worden beschermd.

De coalitie van Europese drinkwaterbedrijven stelt: “Het is zaak om nu te handelen, om te voorkomen dat in de toekomst alleen nog drinkwater met behulp van kosten- en energie-intensieve en klimaatschadelijke end-of-pipe-technologieën bereid kan worden. Dat is geen toekomst bestendige oplossing waar volgende generaties mee gebaat zijn.”

In het Europese Rivierenmemorandum 2020 beschrijven de coalitiepartners strategieën die nodig zijn om de streefwaarden voor schoon en veilig oppervlaktewater te halen. Voor een effectieve bescherming van het water moeten politici en bestuurders consistente maatregelen nemen: transparantie in de lozing van stoffen, strenge toelatingscriteria voor chemicaliën, en het verantwoordelijk stellen van degenen die vervuiling van rivieren veroorzaken.

Een groot succes in de zin van de ERM-coalitie werd op 13 februari 2020 geboekt op de Rijnministersconferentie in Amsterdam. De verantwoordelijke ministers van de landen in het Rijnstroomgebied hebben gemeenschappelijk afgesproken om de microverontreinigingen met ten minste 30 procent tegen 2040 te verminderen.

De coalitiepartners stellen eensgezind: “De in het Rijn 2040-programma vastgelegde reductiedoelstellingen zijn een startsignaal in de geest van het ERM en moeten een voorbeeld worden voor alle Europese stroomgebieden. Alleen zo kunnen we de drinkwatervoorziening voor de volgende generaties veiligstellen“.

TV-serie Drinkbare Maas: voettocht van een vrouw met een missie

De kwaliteit van drinkwater loopt wereldwijd terug. Ook neemt de beschikbaarheid van drinkwater drastisch af. In Nederland worstelen we bovendien voortdurend met te veel of te weinig water in onze rivieren. Urgente redenen voor de 39-jarige bedrijfskundige, filosofe en holistisch ecologe Li An Phoa om zich in te gaan zetten voor een wereld met drinkbare rivieren, want als onze rivieren weer drinkbaar zijn, zijn onze ecosystemen weer in balans.

Drinkbare rivieren

Regisseur Thom Verheul en zijn zoon, cameraman Wouter Verheul, volgden Li An Phoa de afgelopen twee jaar op de voet. In het drieluik De Drinkbare Maas filmen ze haar wandeltocht langs de rivier, haar ontmoetingen, zorgen en overpeinzingen op weg naar een lonkend perspectief: een Drinkbare Maas. Vorig jaar gingen ze samen terug naar plekken langs de Maas om te praten met mensen die werken aan vooral structurele oorzaken van de vervuiling met vooral pesticiden, medicijnresten en de onbekende stoffen die bijna dagelijks aan ons milieu worden toegevoegd.

Li An Phoa (39) zet zich in voor een wereld met drinkbare rivieren. De kwaliteit van rivieren vormen volgens Phoa een goede graadmeter van de gezondheid van onze leefomgeving. Bovendien ziet ze drinkbare rivieren als een aansprekend nieuw maatschappelijk kompas. Phoa stelt voor om drinkbare rivieren als nieuw maatschappelijk kompas te kiezen.

Onconventioneel

Phoa heeft niet alleen originele ideeën, haar aanpak is ook onconventioneel. Om mensen te mobiliseren rondom drinkbare rivieren maakte ze in 2018 een ruim duizend kilometer lange voettocht van de bron van de Maas in Pouilly-en-Bassigny in Frankrijk naar de monding van de Maas in de Noordzee, even onder Rotterdam. Overal langs de Maas ontmoet ze mensen met wie ze haar ideeën bespreekt. Ze gaat in gesprek met bewoners, boeren, vissers, wandelaars, burgemeesters, ceo’s, ondernemers, milieuactivisten, en wetenschappers. Met beschermers én vervuilers. Ze slaat bruggen tussen de mensen en de rivier en tussen mensen onderling. Bovendien monitort ze dagelijks de waterkwaliteit met kinderen. De resultaten laat ze analyseren door de TU Delft en Wageningen Universiteit. Haar aanpak is informeel, innemend en met humor. Niet voor niets wordt ze gedurende haar voettocht vrij spontaan uitgenodigd om te overnachten bij mensen die ze onderweg ontmoet – waaronder een burgemeester.

Documentair drieluik voor De Boeddhistische Blik | KRO-NCRV

Uitzendingen:

Zondag 22 maart is vervroegd van, 15.45 naar 15.30 uur. de andere delen zijn op 29 maart en 5 april vanaf 15.30 uur. Herhaling woensdagavond rond 23.55 uur, eveneens op NPO2.

Deze productie werd mogelijk gemaakt dankzij steun van Prins Bernhard Cultuurfonds, Triodos Foundation en Waterschap Limburg.