Jaarlijks rapporteert RIWA-Maas over de kwaliteit van het water uit de Maas. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de drinkwaterrelevante stoffen.