Statistische analyse PFAS-concentraties in de Maas

KWR Water Research Institute heeft in opdracht van Vewin concentraties van PFAS in de Maas verzameld uit bestaande datasets. Deze gegevens zijn PFAS-concentraties op innamepunten voor de productie van drinkwater in Nederland en België. Uit een analyse blijkt een statistisch verschil tussen de concentraties PFOA en PFOS in België en Nederland: de concentraties in de Maas nemen toe. Voor andere PFAS-concentraties is niet een significant beeld te geven. In het rapport worden een aantal aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.

KWR-2023.003-Statistische-analyse-PFAS-concentraties-in-de-Maas-(OPENBAAR)