oktober 1, 2018

Netwerkdag Medicijnresten in het milieu

Het RIVM organiseert op 1 oktober 2018 een netwerkdag met het thema ‘medicijnresten in het milieu’ bedoeld voor iedereen die bij dit onderwerp betrokken is.
Datum en tijd: 1 oktober van 09.00 – 17.30 uur
Plaats: RIVM, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

Bekijk het programmameld u aan voor 24 september. Deelname is gratis.