Samenwerken

Samen met onze collega-verenigingen uit de stroomgebieden van de Rijn, Donau, Elbe en Ruhr hebben we een Europees Rivierenmemorandum (ERM) opgesteld. Bij deze verenigingen zijn circa 170 drinkwaterbedrijven aangesloten. Samen vertegenwoordigen deze bedrijven meer dan 115 miljoen consumenten van drinkwater in 17 landen (Duitsland, Oostenrijk, België, Bosnië-Herzegowina, Frankrijk, Kroatië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Montenegro, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Zwitserland, de Tsjechische Republiek en Hongarije). Zij hebben een gemeenschappelijke strategie en visie voor de winning van drinkwater, die gebaseerd is op de beginselen van duurzaamheid en voorzorg/preventie.

RIWA-Maas werkt met diverse (inter)nationale partners samen aan het schone water in de Maas. Soms gebeurt dit op basis van een overeenkomst, die is gericht op gegevensuitwisseling, afstemming van visies en/of het gezamenlijk optrekken in de verbetering van de Maaswaterkwaliteit. We overleggen zowel met branchegenoten zoals Vewin, Aquawal en AquaFlanders als met vertegenwoordigers van branches van de chemische industrie, landbouw, handel- en gebruikersorganisaties.

We hebben samenwerkingsovereenkomsten gesloten met: