Onze missie

RIWA streeft naar een dusdanige kwaliteit van het oppervlaktewater dat een natuurlijke zuivering volstaat om daaruit onberispelijk drinkwater te bereiden. In lijn met Artikel 7 van de Kaderrichtlijn Water betekent dit dat de waterkwaliteit verder dient te verbeteren zodat op termijn het niveau van de zuiveringsinspanning kan worden verminderd.