Nieuwsartikel

12.09.2017

Rijn en Maas - drinkwaterbron voor miljoenen huishoudens - moeten en kunnen schoner

Category: Nieuws, Nouvelles

Steeds meer nieuwe stoffen in drinkwaterbronnen - De vandaag verschenen jaarrapporten van RIWA brengen de verontreiniging van Rijn en Maas door industriële chemicaliën en afvalproducten, geneesmiddelresten en bestrijdingsmiddelen in kaart. In de afgelopen decennia is de kwaliteit van het rivierwater weliswaar zichtbaar verbeterd, maar steeds meer nieuwe, opkomende stoffen dienen zich aan. Hiervoor zijn vaak nog geen normen vastgelegd. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, want de Rijn en de Maas zijn een zeer belangrijke bron voor de productie van drinkwater voor miljoenen huishoudens in Nederland en België. [het volledige persbericht staat hieronder in PDF]






Delen |