Nieuws

Gebruiksgegevens diergeneesmiddelen moeten snel beschikbaar komen

05-10-2016

Ontbreken van medewerking en transparantie sectoren frustreert onderzoek naar gevolgen voor waterkwaliteit

Hoewel er in Nederland een goed registratiesysteem bestaat voor de verkoop en toepassing van diergeneesmiddelen in de veehouderij kan er toch geen compleet beeld van de omvang van het gebruik worden geschetst. Dit komt doordat de veterinaire farmaceuten en de diverse diersectoren geen toestemming gaven aan de onderzoekers van CLM om hun gegevens te gebruiken. Ook worden de eindpunten van de milieubeoordelingen van diergeneesmiddelen veelal niet openbaar of toegankelijk gemaakt, ook al is dit volgens het Verdrag van Århus verplicht. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde rapport ‘Diergeneesmiddelen en waterkwaliteit. Een verkenning van stoffen, gebruik en effecten op waterkwaliteit’.

Vijftiende RIWA nieuwsbrief uitgebracht

30-09-2016 Deze nieuwsbrief staat in het teken van Jaarrapporten waterkwaliteit 2015 Maas en Rijn

Portal voor chemievrij beheer in Nederland www.onkruidvergaat.nl

09-09-2016 In 2016 is de website onkruidvergaat.nl gelanceerd. Deze website is ontwikkeld in opdracht van het ministerie IenM, Vewin, Unie van Waterschappen en NCO. Doel van de website is om kennis over chemievrij beheer van verharding, groen en sportvelden te delen. Wij nodigen u uit om een kijkje te nemen op www.onkruidvergaat.nl.
Interview met Harry Römgens

NPO Radio 1: De gevaren van laag water in de Maas

18-07-2016 Het gaat vaak over de gevaren van hoogwater, maar de problemen met laagwater zijn eigenlijk net zo dreigend. Het is misschien wat verwarrend, omdat we tot nu toe bijna elke zomerdag ook de paraplu nodig hebben gehad vanwege de vele regen, maar een lage waterstand is een reëel gevaar en kan ernstige gevolgen voor ons drinkwater hebben.