Nieuws

Nieuwe directeur RIWA-Maas

15-05-2017 Per 15 mei 2017 heeft Harry Römgens RIWA-Maas verlaten vanwege zijn aanstaande pensionering. Zijn opvolger is Maarten van der Ploeg, de nieuwe directeur van RIWA-Maas. Onderdeel van deze directiewisseling is tevens dat het kantoor van RIWA-Maas per 1 juli 2017 zal verhuizen van Maastricht naar Rotterdam, in het hoofdkantoor van het drinkwaterbedrijf Evides.

Rijkswaterstaat en RIWA-Maas en -Rijn wisselen waterkwaliteitsdata uit

09-12-2016 Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven die de rivieren gebruiken als bron, verenigd in RIWA-Maas en -Rijn, trekken samen op om de waterkwaliteit te waarborgen. Belangrijk want alleen al voor de drinkwatervoorziening zijn ruim 6 miljoen Nederlanders afhankelijk van Rijn- en Maaswater. Om de samenwerking te versterken, gaan deze organisaties voortaan meetgegevens over de waterkwaliteit van Rijn en Maas uitwisselen.

Gebruiksgegevens diergeneesmiddelen moeten snel beschikbaar komen

05-10-2016

Ontbreken van medewerking en transparantie sectoren frustreert onderzoek naar gevolgen voor waterkwaliteit

Hoewel er in Nederland een goed registratiesysteem bestaat voor de verkoop en toepassing van diergeneesmiddelen in de veehouderij kan er toch geen compleet beeld van de omvang van het gebruik worden geschetst. Dit komt doordat de veterinaire farmaceuten en de diverse diersectoren geen toestemming gaven aan de onderzoekers van CLM om hun gegevens te gebruiken. Ook worden de eindpunten van de milieubeoordelingen van diergeneesmiddelen veelal niet openbaar of toegankelijk gemaakt, ook al is dit volgens het Verdrag van Århus verplicht. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde rapport ‘Diergeneesmiddelen en waterkwaliteit. Een verkenning van stoffen, gebruik en effecten op waterkwaliteit’.

Vijftiende RIWA nieuwsbrief uitgebracht

30-09-2016 Deze nieuwsbrief staat in het teken van Jaarrapporten waterkwaliteit 2015 Maas en Rijn
Foto: Paul Jonk (Rijkswaterstaat)
vlnr Gerard Stroomberg (RIWA-Rijn), Claudia de Andrade (Rijkswaterstaat) en Harry Römgens (RIWA-Maas) [foto: Paul Jonk, Rijkswaterstaat]