Aachen 10 May 2017 Meeting WVER Niersverband RIWA-Meuse