Welkom op de website van RIWA-Maas


RIWA-Maas is een internationaal samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven in België en Nederland, die de rivier de Maas gebruiken als bron voor de bereiding van drinkwater. RIWA-Maas behartigt het belang van die bedrijven bij een goede kwaliteit van het Maaswater.


Schoon water in de rivier de Maas
voor een onberispelijke en duurzame levering van drinkwater

Laatste nieuws


Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw niet langer toegestaan in Nederland

30-03-2016
Het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden is zodanig gewijzigd dat het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verharde oppervlakken in 2016 en op alle overige oppervlakken met ingang van 1 november 2017 niet meer is toegestaan.


Proef in Papendrecht om geneesmiddelenresten uit rioolwater te verwijderen

23-03-2016
De rioolwaterzuiveringsinstallatie Papendrecht van waterschap Rivierenland wordt de proeflocatie om microverontreinigingen zoals geneesmiddelenresten uit rioolwater te halen. Papendrecht is de ideale onderzoekslocatie voor het project Schone Maaswaterketen vanwege de opzet van de zuivering, waardoor het effect van de proef goed kan worden vastgesteld.


Greenpeace openbaart geheime verkoopcijfers gewasbeschermingsmiddelen

18-02-2016
Op 16 februari 2016 openbaarde Greenpeace geheime verkoopcijfers van gewasbeschermingsmiddelen die door Nefyto in de periode 2010-2013 zijn verzameld, waaruit blijkt dat die fors kunnen afwijken van de gebruikte CBS gegevens (zie persbericht Greenpeace). Nefyto wijst er op dat vanuit milieu-oogpunt het logischer is om aandacht te vestigen op de manier waarop deze middelen worden gebruikt en op de eigenschappen van de stoffen. Tevens geeft Nefyto aan dat er een ‘verplichte’ geheimhouding is uit concurrentieoverwegingen. (zie persbericht Nefyto).