Welkom op de website van RIWA-Maas


RIWA-Maas is een internationaal samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven in België en Nederland, die de rivier de Maas gebruiken als bron voor de bereiding van drinkwater. RIWA-Maas behartigt het belang van die bedrijven bij een goede kwaliteit van het Maaswater.


Schoon water in de rivier de Maas
voor een onberispelijke en duurzame levering van drinkwater

Laatste nieuws


Vijftiende RIWA nieuwsbrief uitgebracht

30-09-2016
Deze nieuwsbrief staat in het teken van Jaarrapporten waterkwaliteit 2015 Maas en Rijn


Portal voor chemievrij beheer in Nederland www.onkruidvergaat.nl

09-09-2016
In 2016 is de website onkruidvergaat.nl gelanceerd. Deze website is ontwikkeld in opdracht van het ministerie IenM, Vewin, Unie van Waterschappen en NCO. Doel van de website is om kennis over chemievrij beheer van verharding, groen en sportvelden te delen. Wij nodigen u uit om een kijkje te nemen op www.onkruidvergaat.nl.


NPO Radio 1: De gevaren van laag water in de Maas

18-07-2016
Het gaat vaak over de gevaren van hoogwater, maar de problemen met laagwater zijn eigenlijk net zo dreigend. Het is misschien wat verwarrend, omdat we tot nu toe bijna elke zomerdag ook de paraplu nodig hebben gehad vanwege de vele regen, maar een lage waterstand is een reëel gevaar en kan ernstige gevolgen voor ons drinkwater hebben.