Welkom op de website van RIWA-Maas


RIWA-Maas is een internationaal samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven in België en Nederland, die de rivier de Maas gebruiken als bron voor de bereiding van drinkwater. RIWA-Maas behartigt het belang van die bedrijven bij een goede kwaliteit van het Maaswater.


Schoon water in de rivier de Maas
voor een onberispelijke en duurzame levering van drinkwater

Laatste nieuws


Gebruiksgegevens diergeneesmiddelen moeten snel beschikbaar komen

05-10-2016

Ontbreken van medewerking en transparantie sectoren frustreert onderzoek naar gevolgen voor waterkwaliteit

Hoewel er in Nederland een goed registratiesysteem bestaat voor de verkoop en toepassing van diergeneesmiddelen in de veehouderij kan er toch geen compleet beeld van de omvang van het gebruik worden geschetst. Dit komt doordat de veterinaire farmaceuten en de diverse diersectoren geen toestemming gaven aan de onderzoekers van CLM om hun gegevens te gebruiken. Ook worden de eindpunten van de milieubeoordelingen van diergeneesmiddelen veelal niet openbaar of toegankelijk gemaakt, ook al is dit volgens het Verdrag van Århus verplicht. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde rapport ‘Diergeneesmiddelen en waterkwaliteit. Een verkenning van stoffen, gebruik en effecten op waterkwaliteit’.


Vijftiende RIWA nieuwsbrief uitgebracht

30-09-2016
Deze nieuwsbrief staat in het teken van Jaarrapporten waterkwaliteit 2015 Maas en Rijn


Portal voor chemievrij beheer in Nederland www.onkruidvergaat.nl

09-09-2016
In 2016 is de website onkruidvergaat.nl gelanceerd. Deze website is ontwikkeld in opdracht van het ministerie IenM, Vewin, Unie van Waterschappen en NCO. Doel van de website is om kennis over chemievrij beheer van verharding, groen en sportvelden te delen. Wij nodigen u uit om een kijkje te nemen op www.onkruidvergaat.nl.